Xopero Cloud Cennik

Xopero Cloud Cennik

 

 

XOPERO CLOUD PROTECTION
  Personal Endpoint
Protection
Endpoint&Server
Protection
Business
Endpoint&Server P.
  
  SMALL MEDIUM LARGE
Przestrzeń w chmurze 1TB 1,5TB 2TB od 100GB od 50GB od 20GB
Ilość użytkowników 1 nielimitowana nielimitowana od 5 użytkowników
Ilość urządzeń 1 3 5 nielimitowana nielimitowana od 100 urządzeń
Cena netto 119,00 199,99 359,99 od 289,00 od 360,00 od 199,99
Obsługa komputerów znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak
Obsługa serwerów
fizycznych i wirtualnych
znak tak znak tak
Obsługa baz danych znak tak znak tak
 Zarządzanie            
Politykami backupu znak tak znak tak znak tak
Centralne zarządzanie znak tak znak tak znak tak
Użytkownikami znak tak znak tak znak tak
Cicha instalacja znak tak znak tak znak tak
 BACKUP            
Backup endpointów znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak
Backup plików i folderów znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak
Backup MS Outlook znak tak znak tak znak tak
OS Image Backup - HDD/VHD znak tak znak tak znak tak
Backup serwerów znak tak znak tak
Backup MS SQL znak tak znak tak
Backup MySQL znak tak znak tak
Backup PostgreSQL znak tak znak tak
Backup Firebird znak tak znak tak
Backup MS Exchange znak tak znak tak
System State backup znak tak znak tak
Backup zasobu sieciowego znak tak znak tak
Backup Hyper-V znak tak znak tak
Backup VMWare znak tak znak tak
Bare Metal Recovery znak tak znak tak znak tak
Szyfrowanie AES256 oraz SSL znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak
 Aktówka            
Bezpieczny dostęp online znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak
Szyfrowana synchronizacja znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak
Szyfrowanie współdzielenie znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak
Szyfrowane udostępnianie znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak znak tak

 

 

 

XoperoCloud.pl

Oferujemy całkowicie polską usługę XoperoCloud. Jesteśmy Parterem firmy Xopero Software SA.
Nasze dane:
ID SERVICE
ul.Kostrzyńska 21, 74-400 Dębno
tel. 60 62 11 846

.

©2022 Xopero Cloud partner ID SERVICE. All Rights Reserved.

Search